Zaburzenia krążenia mózgowego.

Centralny układ nerwowy, a mianowicie jego znacząca część- mózgowie pełni w organizmie rolę głównego koordynatora procesów zachodzących w organizmie oraz koordynatora kontaktu z otoczeniem. W związku z tak wżną funkcją unaczynienie mózgowia pochodzi w dwóch źródeł, podług których można je podzielić na unaczynienie przednie i tylne. Unaczynienie przednie tak zwane szyjne pochodzi z tętnicy szyjnej wewnętrznej dając następnie gałęzie do leżącego u podstawy mózgu koła tętniczego Wilia. Unaczynienie tylne zwane podstawno kręgowym, pochodzi z dwóch tętnic kręgowych które u podstawy mózgu łączą się ze sobą dając tętnicę podstawną mózgu. Unaczynienie tylne zaopatruje głównie półkule mózgowe, zaś podstawno kręgowe naczynia móżdżek i pień mózgu. Zaburzenia z zakresu unaczynienia tylnego dają objawy zaburzenia równowagi, zawroty głowy, mogą take powodować niedomogę pnia mózgu z następowymi zaburzeniami świadomości. Zaburzenie przedniego unaczynienia manifestować się może zaburzeniami czucia, ruchu, afazją.