Zastoinowa niewydolność serca.

O zastoinowej niewydolności serca mówimy wówczas, gdy serce z powodu zmian morfologicznych nie jest w stanie spełnić swego fizjologicznego zadania, a mianowicie przepompowania krwi na obwód. Objętość wyrzutowa niewydolnego serca jest zmniejszona, z powodu zmniejszenia kurczliwości dochodzi do zalegania krwi w sercu podczas skurczu. Niewydolność serca może być spowodowana długotrwałym nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego, wrodzonymi, lub nabytymi kardiomiopatiami. W przebiegu zastoinowej niewydolności serca dochodzi do zalegania krwi w krążeniu żylnym, a zatem pojawiają się obrzęki obwodowe, które najlepiej uwidaczniają się w okolicy kostek, do obrzęku płuc, co osłuchowo wykryć można jako zmiany osłuchowe u podstawy płuc, często także pojawia się powiększenie wątroby. Zastoinowa niewydolność krążenia jest często spotykaną dolegliwością u osób starszych, zmniejsza znacznie jakość życia, w wyniku pojawiającego się obrzęku płuc może dochodzić do duszności w nocy, w pozycji leżącej- ortopnoe.